Wielkie Gowino

ul. Akacjowa

Wyślij znajomemu


 

Parametry

Cena
55 000 PLN
Cena za m2
65,71 PLN
Powierzchnia działki
837 m2
Powierzchnia działki - jednostka
m2
Szerokość działki (mb.)
26
Długość działki (mb.)
30
Kształt działki
Prostokąt
Przeznaczenie działki
Budowlana
Prąd
W drodze
Gaz
W drodze
Ujęcie wody
Miejska w drodze
Rodzaj kanalizacji
Brak
Dostępne od
2019-02-05
Numer oferty
60/6192/OGS

Opis nieruchomości

Na sprzedaż działka o wielkości 837 m2 umiejscowiona w Gowinie przy Ulicy Akacjowej.W okolicy całe zaplecze handlowo-usługowe na wyciągnięcie ręki.

Nieruchomość gruntowa jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:
Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojącej.

Dojazd do działki jest utwardzony, sąsiedztwo spokojne.

Karta terenu z aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego:

11.MN
1)
Przeznaczenie terenu:
a)
podstawowe przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojącej;
b)
dopuszcza się wprowadzenie funkcji usługowej (działalność nieuciążliwa) w budynku mieszkalnym do 30% powierzchni całkowitej budynku, o uciążliwościach i poziomie hałasu dostosowanych jak dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
2)
Ogólne warunki urbanistyczne:
a)
fragment terenu leży w strefie ochrony konserwatorskiej (działki nr 48/14, 48/15, 48/22, 50/10, 50/11, 50/12, 50/14, 50/15, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały);
b)
zabudowa jednorodzinna wolnostojąca, jeden budynek mieszkalny na jednej działce budowlanej;
c)
ustawienie budynku kalenicą główną równolegle do krawędzi drogi (w przypadku lokalizacji działki u zbiegu dwóch dróg ustawienie budynku kalenicą główną równolegle do krawędzi drogi wyższej kategorii);
d)
dopuszcza się zachowanie istniejących budynków nie spełniających zapisów zmiany planu, w momencie rozbudowy w/w budynków – nowe elementy muszą być zgodne z zapisami zmiany planu;
e)
podział na nowe działki budowlane o powierzchni nie mniejszej niż 1 000 m2, proponowany podział przedstawiono na załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
f)
minimalna powierzchnia działki, na której dopuszcza się wznoszenie budynków – 1 000 m2;
g)
minimalna wielkość działki na której dopuszcza się wznoszenie budynków nie dotyczy działek budowlanych istniejących na dzień uchwalenia planu;
h)
dopuszcza się wydzielenie większych działek;
i)
dopuszcza się wydzielenie wewnątrz obszaru dróg wewnętrznych jako niezbędnych dojazdów do nieruchomości o minimalnej szerokości 6,0 m;
j)
wymagane miejsca parkingowe wynikające z programu inwestycji należy przewidzieć w ramach własności nieruchomości: nie mniej niż 1 mp/1 mieszkanie; w przypadku wprowadzenia usług - nie mniej niż 3 mp;
k)
na działkach nr 145/5 i 144/8 dopuszcza się zagospodarowanie terenu oraz nową zabudowę mieszkaniową po przeprowadzeniu niezbędnych prac melioracyjnych polegających na osuszeniu terenu i udrożnieniu istniejących rowów melioracyjnych;
3)
Wskaźniki kształtowania zabudowy:
a)
budynek główny jako obiekt wolnostojący;
b)
dopuszcza się budowę budynku pomocniczego w postaci obiektu połączonego z budynkiem głównym lub jako obiekt wolnostojący;
c)
wskaźnik zabudowy: maksymalnie 40%;
d)
intensywność zabudowy: od 0,2 do 0,5;
e)
dopuszczalna wysokość zabudowy budynku głównego licząc od poziomu terenu przy głównym wejściu do budynku do najwyższego punktu kalenicy budynku głównego maksymalnie 9,0 m;
f)
dopuszczalna wysokość zabudowy pomocniczej licząc od poziomu terenu przy głównym wejściu do budynku do najwyższego punktu kalenicy budynku pomocniczego maksymalnie 6,0 m;
g)
dopuszcza się podpiwniczenie budynku pod warunkiem wykonania badań geotechnicznych gruntu;
h)
dopuszczalna maksymalna wysokość poziomu posadzki parteru: 0,6 m;
i)
dopuszczalna ilość kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne w tym poddasze użytkowe;
j)
dopuszczalne rodzaje dachów: dachy o symetrycznych kątach nachylenia połaci dachowych;
k)
dla zabudowy mieszkaniowej lokalizowanej w granicach strefy ochrony konserwatorskiej dopuszcza się wyłącznie dachy dwuspadowe, dwuspadowe krzyżujące się oraz naczółkowe;
l)
dopuszczalne kąty nachylenia dachów budynku głównego: 300 – 450 lub 220 na ściance kolankowej o wysokości od 0,5 do 1,2 m;
m)
dopuszczalne kąty nachylenia dachów dla budynków pomocniczych oraz usługowych: 220 – 450;
n)
rodzaj pokrycia dachu: dla całej nieruchomości należy zastosować pokrycie dachu tego samego rodzaju. Nakazuje się zastosowanie dachówki ceramicznej, betonowej lub materiałów dachówko podobnych w odcieniach zbliżonych do czerwieni, brązu lub grafitu;
o)
nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 6,0 m od linii rozgraniczających z drogami dojazdowymi, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
p)
nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 6,0 m od linii rozgraniczających z drogami wewnętrznymi, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
q)
pozostałe nieprzekraczalne lnie zabudowy (w tym linia zabudowy dla nowej zabudowy mieszkaniowej w odległości 50,0 m od terenu cmentarza), zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
r)
strefa ochronna w odległości 5,0 m od osi przebiegu napowietrznej linii energetycznej średniego napięcia w każdą stronę; w przypadku przebudowy sieci w postaci kabla podziemnego strefy ochronne przestają obowiązywać;
s)
powierzchnia biologicznie czynna: minimum 60%.

Parametry dodatkowe

  • Wysokość zabudowy: 9
  • Liczba możliwych kondygnacji: 2
  • Procent możliwej zabudowy: 40
  • Wydane warunki zabudowy: Tak
  • Aktualne pozwolenie na budowę: Tak
  • Plan miejscowy: Plan zagospodarowania przestrzennego
  • Przeznaczenie działki w planie lub studium: Budownictwo jednorodzinne indywidualne, Tereny usług
  • Droga dojazdowa: Utwardzona

Kontakt

Irek Izdebski

Irek Izdebski

Doradca Klienta

Telefon:
730660558
Email:
i.izdebski@ratajczaknieruchomosci.pl

Profil agenta
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Ratajczak Nieruchomości sp. z o.o. dla celów związanych z działalnością pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, jednocześnie potwierdzam, iż zostałem poinformowany o tym, iż będę posiadać dostęp do treści swoich danych do ich edycji lub usunięcia.

Administratorem danych osobowych wskazanych w powyższym formularzu jest Ratajczak Nieruchomości sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsk (80-216) przy Sobieskiego 32. Dane podawane są dobrowolnie, a ich przetwarzanie odbywa się wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na kierowane za pomocą formularza zapytanie. Informujemy o przysługującym Państwu prawie dostępu do treści danych oraz prawie ich poprawiania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1182).